Virksomheder

Som ledelse i en virksomhed skal man ind imellem håndtere sager, med mistanke om uregelmæssigheder, som kan føre til politianmeldelse, afbrydelse af et samarbejdsforhold, disciplinære sanktioner eller andre alvorlige konsekvenser.

Her er viden, erfaring og forudseenhed vigtige elementer for at opnå det bedste resultat for virksomheden i den givne situation.

Afhængigt af sagens karakter og økonomiske konsekvenser vil det være naturligt på den ene side at overveje juridisk bistand og på den anden side overveje bistand fra Fact-Finder.
Fact-Finder kan hjælpe med svar på, hvordan sagen kan efterforskes og klarlægges.

Fact-Finders rådgivning og bistand til den praktiske gennemførelse af forløbet sker altid i et tæt samarbejde- og dialog med virksomheden og dennes advokat.

Nedenfor ses en række eksempler på sager, hvor Fact-Finder kan tilbyde bistand til efterforskning, herunder tekniske undersøgelser, interview/afhøring samt overvågning:

 • Kunde- og konkurrenceklausulsager.
 • Sager om uberettiget fravær fra arbejdspladsen.
 • Sager om illoyale medarbejdere og forretningspartnere.
 • Sager om svindel og bedrageri.
 • Lokalisering af forsvundne skyldnere, forretningspartnere m.v.
 • Lokalisering af  værdier, som er gemt, f.eks. i forbindelse med konkursboer, bedrageri m.v.
 • ”Pre-employment screening” af medarbejdere eller forretningspartnere inden ansættelse eller påbegyndt samarbejde.
 • Baggrundsundersøgelser af virksomheder og privatpersoner.
 • Kopivareefterforskning.
 • Sager om lækage af fortrolige oplysninger.
 • Sager om tyveri i virksomheden.
 • Prøvekøb – assistance til firmaer og offentlige institutioner i måling af fx kvalitet i service og produkter, overholdelse af regler m.v.

Listen er ikke udtømmende. Kontakt os gerne med andre udfordringer, så vi kan forholde os til om-, og i bekræftende fald hvordan vi kan hjælpe.

Se hvordan vi griber det an her:   Fremgangsmåde