Privat

De færreste kommer gennem livet uden at opleve en situation, hvor der er meget på spil, og hvor det var vigtigt at få sin ret.

Det kan være tilfælde, som betyder meget rent menneskeligt eller tilfælde, som har stor økonomisk betydning.

I sådanne situationer er det altid vigtigt, at optræde klogt og eftertænksomt for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Svært at se, hvad der er under overfladen

Nogle gange indbyder situationen til bistand fra kompetente rådgivere, fordi situationen er uvant eller svær at overskue.

Hvis du er i sådan en situation og der samtidig er formodning om, at din sag vil stille sig bedre ved at tilføre en specifik viden, så bør du kontakte Fact-Finder.

Fact-Finder bistår private kunder med råd om efterforskning og tilvejebringer viden, dokumentation eller beviser i mange forskellige sager ved almindelig efterforskning, sporsikring, interview/afhøring, overvågning og observation.
Nedenfor angives eksempler på nogle af de sagstyper, vi påtager os:

  • Lokalisering af forsvundne værdier, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, arvesager m.v.
  • Lokalisering af forsvundne personer, f.eks. gamle venner, slægtninge,  debitorer som har skjult sig m.v.
  • Sager om ængstelse for familiemedlemmers gøren og laden. Samlever, ægtefælle, børn m.fl.
  • Undersøgelser i samværssager i forbindelse med tvister om børn, f.eks. ved mistanke om narkotika-, alkoholmisbrug, vold, sager ved statsamtet m.v.
  • Lokalisering af arvinger i arvesager.
  • Sager om identitetstyveri.
  • Sager om uberettiget afskedigelse fra et ansættelsesforhold.
  • Baggrundsundersøgelser af privatpersoner eller virksomheder, f.eks. lejere, personer mødt på internettet, håndværkere m.v.
  • Baggrundsundersøgelser ved køb af fast ejendom, f.eks. inspektion, tingbogsattest, tidligere ejere, købspriser, interviews med naboer, partshavere m.v.
  • Råd og vejledning om stalking samt evt. hjælp til indgivelse af politianmeldelse.

Listen er ikke udtømmende. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre om- og i bekræftende fald hvordan vi kan bistå med at løse din udfordring.

Se hvordan vi griber det an her:   Fremgangsmåde