Værdisæt

Vores værdisæt

Fortrolighed, diskretion, loyalitet, ærlighed og lovlighed er de vigtigste nøgleord i Fact-Finder’s værdisæt.

Fortrolighed

Vi arbejder fortroligt i forhold til vores kunder. Det gælder også ved forespørgsler som ikke ender med at blive til en opgave.
Fortrolighed indebærer vores hemmeligholdelse af alle informationer, som deles inden, under eller efter en opgaves udførelse, med mindre vi er pålagt andet af dansk lov.

Alle vores medarbejdere har underskrevet en fortroligheds erklæring.

Diskretion

Som kunde har du således vores fulde diskretion. Vi udfører så vidt muligt opgaver diskret og vi påtager os også om muligt, at frigøre en kunde fra enhver forbindelse til en pålagt opgave.

Loyalitet og ærlighed

Vi forholder os realistisk til, hvad der er muligt indenfor et aftalt budget, og deler vurderingen med vores kunder.

Vi foreslår de efter forholdene optimale løsninger af pålagte opgaver og vil arbejde hårdt på at indfri de mål, som er fastlagt sammen med kunden.

Resultatet af efterforskningen rapporteres objektivt og uvildigt.

Vi vil gøre vores kunde opmærksom på, hvis vi ser en interessekonflikt i en opgave vi er engageret til.

Lovlighed

20170301_151838Den dokumentation vi bringer til veje skal kunne fremlægges i retten. Også af den grund udfører vi kun arbejde inden for rammerne af gældende dansk lovgivning.

Vi medvirker ikke i opgaver, hvor kunden ikke ønsker at give sig til kende, eller hvor motivet er hævn eller medvirken til kriminalitet. Det ligger uden for vores værdier.

Persondatapolitik er også blevet en vigtig parameter for hos. Vi vil gerne leve op til de krav, der stilles til virksomheders håndtering af data.

Du kan se vores persondatapolitik her.