Advokater

Advokater kan gøre brug af en professionel efterforsker, når der er behov for at grave lidt dybere i en sag.

Fact-Finder kan tilbyde efterforskning og observation i mange forskellige sager, både civile og strafferetlige, som varetages af advokater.

Vi kan bistå med at tilvejebringe de afgørende beviser i tilfælde, hvor der er meget på spil og hvor sagens udfald har stor betydning for kunden.

Her er klarsyn og fremsynethed vigtig! Hvilket bevis eller dokumentation bliver afgørende, når retten ud i fremtiden skal tage stilling til sagen ?

Jo tidligere Fact-Finder kommer ind i billedet, jo bedre bliver mulighederne for i en dialog at sikre de afgørende beviser.

Se hvordan vi griber det an her:   Fremgangsmåde