Boligselskaber

Opsigelse og udsættelse af lejere

Opsigelse og udsættelse af lejere sker heldigvis kun sjældent.

I boligselskaber administreres primært efter værdierne stor tolerance, rummelighed og mangfoldighed, når det kommer til vurderingen af, om en indklaget lejers aktiviteter udgør et problem for øvrige lejere eller beboere.

Det er et rigtigt godt udgangspunkt. Men i visse tilfælde er en indklaget lejers aktiviteter så belastende for omgivelserne, at det er nødvendigt, at de bringes til ophør ved påbud fra boligselskabet. Boligselskabet må varetage flertallets og fællesskabets interesser. Det er både ret og rimeligt.

I enkeltstående tilfælde fører et påbud ikke til aktiviteternes ophør. Varsel om opsigelse af den indklagede lejer kan komme på tale.

Hører aktiviteterne stadig ikke op kan sagen behandles i foged- eller boligretten, der tager stilling til, om lejeren skal sættes ud.

Opsigelse eller udsættelse af en lejer beror altså på en juridisk vurdering af konkrete forhold, bl.a. den aktuelle aktivitet og intensiten i forhold til husordenen eller lejekontrakten.

I nogle tilfælde er det muligt at skaffe de nødvendige beviser for en lejers tilsidesættelser af husorden eller lejekontrakt. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at få andre beboere til at stå frem. Af den grund eller andre omstændigheder, kan det nogen gange være vanskeligt at skaffe den nødvendige dokumentation for lejerens konkrete aktiviteter.

I sådanne situationer kan Fact-Finder bistå med at tilvejebringe dokumentation, som bliver afgørende for udfaldet af opsigelses- og udsættelsessagen.

Se hvordan vi griber det an her:   Fremgangsmåde