Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber modtager ind imellem skadeanmeldelser, som påkalder sig mistanke om uregelmæssigheder.

Nogle selskaber har egne afdelinger eller medarbejdere, som varetager efterforskningen af anmeldelserne, mens andre får konsulentbistand udefra.

Fact-Finder kan bistå forsikringsselskaber med efterforskning af skadeanmeldelser, hvori der er mistanke om uregelmæssigheder.

Det gælder både selskaber, der ikke har egne medarbejdere til opgaverne og selskaber, som blot er inde i en spidsbelastningsperiode eller som ønsker at udvide kapaciteten uden selv at skulle ansætte flere medarbejdere.

Fact-Finder har den viden og erfaring der skal til for at løfte den type opgaver. Vi kan hurtigt træde ind i kortere eller længere perioder, f.eks. i forbindelse med barsel eller sygdom.

Se hvordan vi griber det an her:   Fremgangsmåde