Privatdetektiver

Privatdetektiver eller efterforskere

Hos Fact-Finder er tidligere tiders privatdetektiver afløst af nutidens kvalificerede og veluddannede efterforskere. Efterforskerne har en god teoretisk, faglig og praktisk baggrund. Efterforskere kender kravene, retten stiller til beviser og den måde de er indhentet på.

Vi bruger egentlig kun stillingsbetegnelsen privatdetektiver af praktiske grunde. Det er ofte dét ord folk bruger ved søgning på internettet efter råd eller hjælp til løsning af en sag.

Fact-Finder tilbyder

Hos Fact-Finder tilbyder vi professionel efterforskning i Danmark for privat- og erhvervskunder.

Vi er leveringsdygtige i overvågning, observation, afhøring, gerningsstedsundersøgelser, bevissikring m.v. i mange forskellige sagstyper.

Kompetencer

Vi har efterforskere med lang erfaring blandt andet fra Politiets særlige efterforsknings afdelinger, herunder PET’s operative afdelinger, erhvervslivet og fra Skat.
Vi har stor viden om anklagemyndighedens arbejde i retten og ved, hvilke krav, der stilles til dokumentation og beviser.

Foruden de politimæssige kompetencer har vi skatte- og regnskabsmæssig indsigt samt kompetencer inden for personaleadministration.
Vi har også kompetencer, der sætter os i stand til at analysere og kontrollere store datamængder, herunder teledatatrafik.

Vi har kort sagt samlet en bred vifte af kompetencer, som sætter os i stand til at løse mangeartede efterforsknings-, observations- og overvågnings opgaver inden for mange forskellige sagstyper.

Teknologi

Hos Fact-Finder vil vi gerne være på forkant med ny avanceret teknologi. Det vil vi for at kunne spare tid og opnå de bedste resultater for vores kunder.

Seneste skud på stammen er droneflyvning. Det kan indebære  optagelse af still-billeder eller video, hvis rammerne er til det, og det er afgørende for sagens opklaring.

Arbejdsform og værdier

Vi arbejder effektivt, fortroligt og loyalt inden for lovens rammer.

Som en af de få efterforsknings virksomheder har vi en persondatapolitik.

Hos os lægger vi særligt vægt på troværdighed i samarbejdet med kunden og ved optræden i retten.

Vi arbejder ud fra devisen: “Det er godt at have ret, men først tilfredsstillende og trygt, når kunden har fået ret.”

Produktet af vores efterforskning

Fact-Finders efterforskere leverer vished og svar på dine spørgsmål. Der til kommer dokumentation og beviser, som kan anvendes i juridiske tvister eller retssager.
Vi skaber kort sagt en platform og et godt beslutningsgrundlag til brug for din  videre disponering i sagen.

Plan og budget

Privatdetektiver bruger dette mødelokale
Mødelokalet kan være rammen om samarbejdet med kunden og det sted, hvor sagen i rolige trygge omgivelser kan blive præsenteret for os.

Fact-Finder tilbyder et uforpligtende indledende forløb, hvor vi sammen og eventuelt med andre rådgivere, udvikler en skræddersyet fleksibel løsningsmodel, med udgangspunkt i det aktuelle behov.

Vi udarbejder også et budget for Fact-Finders videre deltagelse.
Hos os er udgifter altid aftalt på forhånd.

Eksempler på opgaver Fact-Finder kan løse

Hvis du ønsker at se eksempler på opgaver vi kan  løse, så er du velkommen til at trykke på et af de segment-opdelte links neden for:

Privat             Advokat            Virksomhed              Boligselskab              Forsikringsselskab